Category talk:Intangible heritage

From Culture.si

Jump to:navigation, search

Nesnovna ali živa dediščina po Konvenciji UNESCO med drugim vsebuje naslednja področja:

  • ustna izročila in izraze, vključno z jezikom kot nosilcem nesnovne kulturne dediščine;
  • uprizoritvene umetnosti;
  • družbene prakse, rituale in praznovanja;
  • znanje in prakse o naravi in svetu;
  • tradicionalne obrtne veščine.
Collections
Lists
Opportunities
Resources
Nerd files
Editorial
Feeling Wiki?
Tools